Allt material på kokbok.net publiceras "som det är".

Alla recept tillagas "på eget ansvar".
Smaken är som bekant olika för alla.
Tänk även på eventuella födoämnesallergier vid val av ingredienser,
samt använd gärna miljövänliga alternativ.

Se vår avdelning för miljömärkning

Alla recept på Kokbok.net finns tillgängliga enligt GNU FDL.
Övrigt material är skyddat enligt upphovsrättslagen.

 

 

 

Copyright 2006 Kokbok.net