TillbakaSvenskt Sigill
 

Syftet med märkningen är att göra det enklare för konsumenterna att
göraett medvetet val och att därmed bidra till att svenskt jordbruk kan
fortsätta att utvecklas i riktning mot världens renaste.

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att råvarorna har
producerats på svenska kontrollerade gårdar som lever upp till höga krav
på säkra livsmedel, god djuromsorg, miljöansvar och öppna svenska
landskap.
Grunden i Svenskt Sigill är en uppsättning regler,
olika för olika typer av livsmedel, som gården måste följa för att kunna
sälja sina varor under märket Svenskt Sigill. Att allt gått rätt till granskas
av ett fristående kontrollföretag.

 

Läs mer om Svenskt Sigill-märkning. 

 

 

Copyright 2004 Kokbok.net