Tillbaka

 
Svanen

 

Svanen är en nordisk miljömärkning beslutad av Nordiska
Ministerrådet 1989.

SIS Miljömärkning AB är ett icke vinstdrivande bolag som sköter
Svanen på statens uppdrag. Bolaget ägs av staten och
SSR – Sveriges Standardiseringsråd.

SIS Miljömärkning tar in avgifter från företag med svanmärkta produkter
(0,3% av produktens omsättning, dvs ungefär en 10-öring för ett
tvättmedelspaket). Bolaget får även ett årligt statsbidrag.

En svanmärkt produkt lever upp till högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

Kraven är framtagna i en öppen process i samråd med myndigheter,
industri, handel och miljöorganisationer.

SIS Miljömärkning kontrollerar produkterna som en oberoende tredje part.

Kraven omfattar produkternas hela livscykel, från råvara till avfall.

Svanen finns inom ett 40-tal områden.
1000-tals produkter och tjänster är märkta,
alltifrån papper och rengöringsmedel till gräsklippare och hotell.

Märkningen gäller oftast i högst 3 år. Sedan höjs kraven och företagen
får söka på nytt gentemot den höjda nivån.

Målet för Svanen är att, genom märkning av produkter som är
miljömässigt bättre, bidra till arbetet för ett hållbart samhälle.
Källa: SIS Miljömärkning


 

 

 

Copyright 2004 Kokbok.net