Tillbaka


Krav
  KRAV-MÄRKET STÅR FÖR:
BRA MILJÖ
GOD DJUROMSORG
GOD HÄLSA
SOCIALT ANSVAR
 

För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats
enligt EU:s regler för ekologisk produktion. EU:s regler omfattar odling,
djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll
och marknadsföring av ekologiska produkter.
Produktionen ska årligen kontrolleras av en godkänd kontrollorganisation.
I Sverige är KRAV ekonomisk förening godkänd som kontrollorganisation
för ekologisk produktion.
KRAV får regelbundna besök av Jordbruksverket och Livsmedelsverket
som kontrollerar att EG:s regler följs.
För att få använda KRAV-märket på
en produkt krävs också att den är producerad enligt KRAVs regler.
Förutom att ibland ha striktare regler än EU har KRAV även regler för
fler kontrollområden, bland annat butik och restaurang. KRAV kontrollerar
alla led i såväl produktion som distribution till dess att KRAV-märket sätts
på produkten. Läs mer om Kravs regler här
Källa: Krav Ekonomisk förening
 

Sök Kravmärkta produkter.
Läs mer om Krav-märkning. 

 

 

Copyright 2004 Kokbok.net