TillbakaDemeter
 

En Demetermärkt produkt innebär att råvaran härstammar från en
odling där både de biodynamiska fältpreparaten och
kompostpreparaten använts.
Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för
Biodynamisk odling i Sverige. Den är en ideell konsumentförening som
kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker,
förädlare, grossister och importörer
Svenska Demeterförbundet är den nationella avdelningen av
Internationella Demeterföreningen som har sitt juridiska säte i Tyskland
och kansliet i Holland. Över 20 länder har grundat egna nationella
Demeterförbund baserad på de givna internationella riktlinjerna.
För närvarande är Demeterförbundets regler de strängaste som finns
inom ekologisk odling och ger den bästa garantin för kvalitet inom
svensk livsmedelsproduktion
Källa:Demeterförbundet
 

Sök Demeter-märkta produkter.

Läs mer om Demeter-märkning.

 

 

 

Copyright 2004 Kokbok.net